Hotels.com klientų aptarnavimas

Hotels.com klientų aptarnavimo duomenys. Visa atnaujinta informacija ir kanalai, skirti susisiekti su Hotels.com.

Nuolat stengiamės užtikrinti, kad šioje svetainėje pateikiama informacija būtų naujausia ir tiksli. Jei praleidome ką nors arba jei kokia nors kontaktinė informacija yra netiksli, nedvejodami praneškite mus žemiau esančiame komentarų skyriuje.

Pasirinkite susisiekimo būdą:

Hotels.com klientų aptarnavimas – Skambučių centras

Hotels.com klientų aptarnavimo skambučių centro telefono numeris: 1-800-346-8357.

Hotels.com skambučių centro darbo valandos: 24/7.

Hotels.com klientų aptarnavimas – Svetainė

Klientų aptarnavimas, žinių centras ir savitarna Hotels.com: spauskite čia.

Hotels.com klientų aptarnavimas – El. paštas

Hotels.com klientų aptarnavimo el. pašto adresas: [email protected].

Hotels.com klientų aptarnavimas – Susirašinėjimas

– Nėra pagalbos susirašinėjimais.

Hotels.com klientų aptarnavimas – Whatsapp

– Nėra whatsapp pagalbos.

Hotels.com klientų aptarnavimas – facebook

– Nėra facebook pagalbos.

Hotels.com klientų aptarnavimas – twitter

Hotels.com klientų aptarnavimo twitter nuoroda: spauskite čia.

Hotels.com klientų aptarnavimas – adresas

Hotels.com klientų aptarnavimo adresas: 10440 North Central Expressway, Suite 400, Dallas TX, 75231, United States.