Zákaznícka podpora AirHelp

Podrobnosti o zákazníckej podpore pre AirHelp. Všetky aktualizované podrobnosti a kanály pre kontaktovanie AirHelp.

Neustále pracujeme na tom, aby informácie poskytované na tomto webe boli aktuálne a presné. V prípade, že sme niečo vynechali alebo ak sú akékoľvek kontaktné údaje nepresné, môžete nás v nižšie uvedenej sekcii komentárov upozorniť.

Vyberte metódu kontaktu:

Zákaznícka podpora AirHelp – Call centrum

– Žiadna telefonická podpora.

Zákaznícka podpora AirHelp – Web

Zákaznícka podpora, znalostné centrum a samoobsluha na AirHelp.com: kliknite tu.

Zákaznícka podpora AirHelp – E-mail

– Žiadna e-mailová podpora.

Zákaznícka podpora AirHelp – Chat

– Žiadna chatová podpora.

Zákaznícka podpora AirHelp – WhatsApp

– Žiadna podpora WhatsApp.

Zákaznícka podpora AirHelp – Facebook

Zákaznícka podpora AirHelp – Facebook odkaz: kliknite tu.

Zákaznícka podpora AirHelp – Twitter

Zákaznícka podpora AirHelp – Twitter odkaz: kliknite tu.

Zákaznícka podpora AirHelp – Adresa

Poštová adresa zákazníckej podpory AirHelp: 9B Amtel Building, 148 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong.