Zákaznícka podpora Amazon Prime

Podrobnosti o zákazníckej podpore pre Amazon Prime. Všetky aktualizované podrobnosti a kanály pre kontaktovanie Amazon Prime.

Neustále pracujeme na tom, aby informácie poskytované na tomto webe boli aktuálne a presné. V prípade, že sme niečo vynechali alebo ak sú akékoľvek kontaktné údaje nepresné, môžete nás v nižšie uvedenej sekcii komentárov upozorniť.

Vyberte metódu kontaktu:

Zákaznícka podpora Amazon Prime – Call centrum

Telefónne číslo call centra zákazníckej podpory Amazon Prime: 1-888-280-4331.

Prevádzkové hodiny call centra Amazon Prime: 24/7.

Zákaznícka podpora Amazon Prime – Web

Zákaznícka podpora, znalostné centrum a samoobsluha na amazon.com: kliknite tu.

Zákaznícka podpora Amazon Prime – E-mail

E-mailová adresa zákazníckej podpory Amazon Prime: N/A.

Zákaznícka podpora Amazon Prime – Chat

Odkaz na podporu zákazníckej podpory Amazon Prime: kliknite tu.

Zákaznícka podpora Amazon Prime – WhatsApp

– Žiadna podpora WhatsApp.

Zákaznícka podpora Amazon Prime – Facebook

Zákaznícka podpora Amazon Prime – Facebook odkaz: kliknite tu.

Zákaznícka podpora Amazon Prime – Twitter

Zákaznícka podpora Amazon Prime – Twitter odkaz: kliknite tu.

Zákaznícka podpora Amazon Prime – Adresa

Poštová adresa zákazníckej podpory Amazon Prime: Amazon.com, Inc. Customer service PO Box 81226 Seattle, WA 98108-1226, USA.