Zákaznícka podpora Apple UK

Podrobnosti o zákazníckej podpore pre Apple UK. Všetky aktualizované podrobnosti a kanály pre kontaktovanie Apple UK.

Neustále pracujeme na tom, aby informácie poskytované na tomto webe boli aktuálne a presné. V prípade, že sme niečo vynechali alebo ak sú akékoľvek kontaktné údaje nepresné, môžete nás v nižšie uvedenej sekcii komentárov upozorniť.

Vyberte metódu kontaktu:

Zákaznícka podpora Apple UK – Call centrum

Telefónne číslo call centra zákazníckej podpory Apple UK: 0800-107-6285.

Prevádzkové hodiny call centra Apple UK: neuverejnené.

Zákaznícka podpora Apple UK – Web

Zákaznícka podpora, znalostné centrum a samoobsluha na apple.com: kliknite tu.

Zákaznícka podpora Apple UK – E-mail

– Žiadna e-mailová podpora.

Booking.com

Zákaznícka podpora Apple UK – Chat

– Žiadna chatová podpora.

Zákaznícka podpora Apple UK – WhatsApp

– Žiadna podpora WhatsApp.

Zákaznícka podpora Apple UK – Facebook

Zákaznícka podpora Apple UK – Facebook odkaz: kliknite tu.

Zákaznícka podpora Apple UK – Twitter

Zákaznícka podpora Apple UK – Twitter odkaz: kliknite tu.

Zákaznícka podpora Apple UK – Adresa

– Žiadna adresa.