Zákaznícka podpora DIRECTV

Podrobnosti o zákazníckej podpore pre DIRECTV. Všetky aktualizované podrobnosti a kanály pre kontaktovanie DIRECTV.

Neustále pracujeme na tom, aby informácie poskytované na tomto webe boli aktuálne a presné. V prípade, že sme niečo vynechali alebo ak sú akékoľvek kontaktné údaje nepresné, môžete nás v nižšie uvedenej sekcii komentárov upozorniť.

Vyberte metódu kontaktu:

Zákaznícka podpora DIRECTV – Call centrum

Telefónne číslo call centra zákazníckej podpory DIRECTV: 1-800-288-2020.

Prevádzkové hodiny call centra DIRECTV: Každý deň, 08:00 ET am-midnight.

Ďalšie telefónne čísla:

USA: 888-238-3712
Noví zákazníci: 888-715-3291
Medzinárodné hovory: 1-408-962-1025

Zákaznícka podpora DIRECTV – Web

Zákaznícka podpora, znalostné centrum a samoobsluha na directv.com: kliknite tu.

Booking.com

Zákaznícka podpora DIRECTV – E-mail

– Žiadna e-mailová podpora.

Zákaznícka podpora DIRECTV – Chat

Odkaz na podporu zákazníckej podpory DIRECTV: kliknite tu.

Zákaznícka podpora DIRECTV – WhatsApp

– Žiadna podpora WhatsApp.

Zákaznícka podpora DIRECTV – Facebook

Zákaznícka podpora DIRECTV – Facebook odkaz: kliknite tu.

Zákaznícka podpora DIRECTV – Twitter

Zákaznícka podpora DIRECTV – Twitter odkaz: kliknite tu.

Zákaznícka podpora DIRECTV – Adresa

Poštová adresa zákazníckej podpory DIRECTV: 208 S. Akard St., Dallas, TX, 75202, USA.

error: Content is protected !!