Zákaznícka podpora Levi’s

Podrobnosti o zákazníckej podpore pre Levi’s. Všetky aktualizované podrobnosti a kanály pre kontaktovanie Levi’s.

Neustále pracujeme na tom, aby informácie poskytované na tomto webe boli aktuálne a presné. V prípade, že sme niečo vynechali alebo ak sú akékoľvek kontaktné údaje nepresné, môžete nás v nižšie uvedenej sekcii komentárov upozorniť.

Vyberte metódu kontaktu:

Zákaznícka podpora Levi’s – Call centrum

Telefónne číslo call centra zákazníckej podpory Levi’s: 800-872-5384.

Prevádzkové hodiny call centra Levi’s: 24/7.

Zákaznícka podpora Levi’s – Web

Zákaznícka podpora, znalostné centrum a samoobsluha na leviscs.com: kliknite tu.

Zákaznícka podpora Levi’s – E-mail

– Žiadna e-mailová podpora.

Zákaznícka podpora Levi’s – Chat

Odkaz na podporu zákazníckej podpory Levi’s: kliknite tu.

Zákaznícka podpora Levi’s – WhatsApp

– Žiadna podpora WhatsApp.

Zákaznícka podpora Levi’s – Facebook

Zákaznícka podpora Levi’s – Facebook odkaz: kliknite tu.

Zákaznícka podpora Levi’s – Twitter

Zákaznícka podpora Levi’s – Twitter odkaz: kliknite tu.

Zákaznícka podpora Levi’s – Adresa

Poštová adresa zákazníckej podpory Levi’s: 1155 Battery Street, San Francisco, CA 94111, USA.