Zákaznícka podpora Mac Computers

Podrobnosti o zákazníckej podpore pre Mac Computers. Všetky aktualizované podrobnosti a kanály pre kontaktovanie Mac Computers.

Neustále pracujeme na tom, aby informácie poskytované na tomto webe boli aktuálne a presné. V prípade, že sme niečo vynechali alebo ak sú akékoľvek kontaktné údaje nepresné, môžete nás v nižšie uvedenej sekcii komentárov upozorniť.

Vyberte metódu kontaktu:

Zákaznícka podpora Mac Computers – Call centrum

Telefónne číslo call centra zákazníckej podpory Mac Computers: 800-275-2273.

Prevádzkové hodiny call centra Mac Computers: 24/7.

Zákaznícka podpora Mac Computers – Web

Zákaznícka podpora, znalostné centrum a samoobsluha na apple.com: kliknite tu.

Zákaznícka podpora Mac Computers – E-mail

– Žiadna e-mailová podpora.

Zákaznícka podpora Mac Computers – Chat

– Žiadna chatová podpora.

Zákaznícka podpora Mac Computers – WhatsApp

– Žiadna podpora WhatsApp.

Zákaznícka podpora Mac Computers – Facebook

Zákaznícka podpora Mac Computers – Facebook odkaz: kliknite tu.

Zákaznícka podpora Mac Computers – Twitter

Zákaznícka podpora Mac Computers – Twitter odkaz: kliknite tu.

Zákaznícka podpora Mac Computers – Adresa

Poštová adresa zákazníckej podpory Mac Computers: One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014.