Zákaznícka podpora Macbook

Podrobnosti o zákazníckej podpore pre Macbook. Všetky aktualizované podrobnosti a kanály pre kontaktovanie Macbook.

Neustále pracujeme na tom, aby informácie poskytované na tomto webe boli aktuálne a presné. V prípade, že sme niečo vynechali alebo ak sú akékoľvek kontaktné údaje nepresné, môžete nás v nižšie uvedenej sekcii komentárov upozorniť.

Vyberte metódu kontaktu:

Zákaznícka podpora Macbook – Call centrum

Telefónne číslo call centra zákazníckej podpory Macbook: 800-275-2273.

Prevádzkové hodiny call centra Macbook: 24/7.

Zákaznícka podpora Macbook – Web

Zákaznícka podpora, znalostné centrum a samoobsluha na apple.com: kliknite tu.

Zákaznícka podpora Macbook – E-mail

– Žiadna e-mailová podpora.

Zákaznícka podpora Macbook – Chat

– Žiadna chatová podpora.

Zákaznícka podpora Macbook – WhatsApp

– Žiadna podpora WhatsApp.

Zákaznícka podpora Macbook – Facebook

Zákaznícka podpora Macbook – Facebook odkaz: kliknite tu.

Zákaznícka podpora Macbook – Twitter

Zákaznícka podpora Macbook – Twitter odkaz: kliknite tu.

Zákaznícka podpora Macbook – Adresa

Poštová adresa zákazníckej podpory Macbook: One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014.