Zákaznícka podpora Medicare

Podrobnosti o zákazníckej podpore pre Medicare. Všetky aktualizované podrobnosti a kanály pre kontaktovanie Medicare.

Neustále pracujeme na tom, aby informácie poskytované na tomto webe boli aktuálne a presné. V prípade, že sme niečo vynechali alebo ak sú akékoľvek kontaktné údaje nepresné, môžete nás v nižšie uvedenej sekcii komentárov upozorniť.

Vyberte metódu kontaktu:

Zákaznícka podpora Medicare – Call centrum

Telefónne číslo call centra zákazníckej podpory Medicare: 1-800-633-4227.

Prevádzkové hodiny call centra Medicare: neuverejnené.

Zákaznícka podpora Medicare – Web

Zákaznícka podpora, znalostné centrum a samoobsluha na medicare.com: kliknite tu.

SHEIN Many GEOs

Zákaznícka podpora Medicare – E-mail

– Žiadna e-mailová podpora.

Zákaznícka podpora Medicare – Chat

– Žiadna chatová podpora.

Zákaznícka podpora Medicare – WhatsApp

– Žiadna podpora WhatsApp.

Zákaznícka podpora Medicare – Facebook

– Žiadna podpora Facebook.

Zákaznícka podpora Medicare – Twitter

Zákaznícka podpora Medicare – Twitter odkaz: kliknite tu.

Zákaznícka podpora Medicare – Adresa

Poštová adresa zákazníckej podpory Medicare: Medicare Contact Center Operations, PO Box 1270, Lawrence, KS 66044, USA.