Zákaznícka podpora Mozilla

Podrobnosti o zákazníckej podpore pre Mozilla. Všetky aktualizované podrobnosti a kanály pre kontaktovanie Mozilla.

Neustále pracujeme na tom, aby informácie poskytované na tomto webe boli aktuálne a presné. V prípade, že sme niečo vynechali alebo ak sú akékoľvek kontaktné údaje nepresné, môžete nás v nižšie uvedenej sekcii komentárov upozorniť.

Vyberte metódu kontaktu:

Zákaznícka podpora Mozilla – Call centrum

Telefónne číslo call centra zákazníckej podpory Mozilla: 650-903-0800.

Prevádzkové hodiny call centra Mozilla: neuverejnené.

Zákaznícka podpora Mozilla – Web

Zákaznícka podpora, znalostné centrum a samoobsluha na mozilla.org: kliknite tu.

Zákaznícka podpora Mozilla – E-mail

– Žiadna e-mailová podpora.

Zákaznícka podpora Mozilla – Chat

– Žiadna chatová podpora.

Zákaznícka podpora Mozilla – WhatsApp

– Žiadna podpora WhatsApp.

Zákaznícka podpora Mozilla – Facebook

Zákaznícka podpora Mozilla – Facebook odkaz: kliknite tu.

Zákaznícka podpora Mozilla – Twitter

Zákaznícka podpora Mozilla – Twitter odkaz: kliknite tu.

Zákaznícka podpora Mozilla – Adresa

Poštová adresa zákazníckej podpory Mozilla: 331 E. Evelyn Ave. Mountain View, CA 94041, USA.