Hostelworld klientų aptarnavimas

Hostelworld klientų aptarnavimo duomenys. Visa atnaujinta informacija ir kanalai, skirti susisiekti su Hostelworld.

Nuolat stengiamės užtikrinti, kad šioje svetainėje pateikiama informacija būtų naujausia ir tiksli. Jei praleidome ką nors arba jei kokia nors kontaktinė informacija yra netiksli, nedvejodami praneškite mus žemiau esančiame komentarų skyriuje.

Pasirinkite susisiekimo būdą:

Hostelworld klientų aptarnavimas – Skambučių centras

Hostelworld klientų aptarnavimo skambučių centro telefono numeris: 353-1-5245800.

Hostelworld skambučių centro darbo valandos: 24/7.

Hostelworld klientų aptarnavimas – Svetainė

Klientų aptarnavimas, žinių centras ir savitarna hostelworld.com: spauskite čia.

Hostelworld klientų aptarnavimas – El. paštas

Hostelworld klientų aptarnavimo el. pašto adresas: [email protected].

Booking.com

Hostelworld klientų aptarnavimas – Susirašinėjimas

– Nėra pagalbos susirašinėjimais.

Hostelworld klientų aptarnavimas – Whatsapp

– Nėra whatsapp pagalbos.

Hostelworld klientų aptarnavimas – facebook

Hostelworld klientų aptarnavimo facebook nuoroda: spauskite čia.

Hostelworld klientų aptarnavimas – twitter

Hostelworld klientų aptarnavimo twitter nuoroda: spauskite čia.

Hostelworld klientų aptarnavimas – adresas

Hostelworld klientų aptarnavimo adresas: Hostelworld.com Limited, One Central Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland.