Zákaznícka podpora Radisson Hotels

Podrobnosti o zákazníckej podpore pre Radisson Hotels. Všetky aktualizované podrobnosti a kanály pre kontaktovanie Radisson Hotels.

Neustále pracujeme na tom, aby informácie poskytované na tomto webe boli aktuálne a presné. V prípade, že sme niečo vynechali alebo ak sú akékoľvek kontaktné údaje nepresné, môžete nás v nižšie uvedenej sekcii komentárov upozorniť.

Vyberte metódu kontaktu:

Zákaznícka podpora Radisson Hotels – Call centrum

Telefónne číslo call centra zákazníckej podpory Radisson Hotels: 1-800-333-3333.

Prevádzkové hodiny call centra Radisson Hotels: 24/7.

Zákaznícka podpora Radisson Hotels – Web

Zákaznícka podpora, znalostné centrum a samoobsluha na radissonhotels.com: kliknite tu.

Zákaznícka podpora Radisson Hotels – E-mail

– Žiadna e-mailová podpora.

Zákaznícka podpora Radisson Hotels – Chat

– Žiadna chatová podpora.

Zákaznícka podpora Radisson Hotels – WhatsApp

– Žiadna podpora WhatsApp.

Zákaznícka podpora Radisson Hotels – Facebook

Zákaznícka podpora Radisson Hotels – Facebook odkaz: kliknite tu.

Zákaznícka podpora Radisson Hotels – Twitter

Zákaznícka podpora Radisson Hotels – Twitter odkaz: kliknite tu.

Zákaznícka podpora Radisson Hotels – Adresa

Poštová adresa zákazníckej podpory Radisson Hotels: Radisson Hotels, 701 Carlson Parkway, Minnetonka, MN 55305, U.S.A.