Hotels.com klientu atbalsts

Hotels.com klientu atbalsta informācija. Visa atjaunotā informācija un kanāli saziņai ar Hotels.com.

Mēs pastāvīgi strādājam, lai nodrošinātu, ka šajā tīmekļa vietnē sniegtā informācija ir aktuāla un precīza. Gadījumā, ja esam ko palaiduši garām vai ja kāda kontaktinformācijas detaļa ir norādīta kļūdaini, lūdzam mūs informēt, izmantojot zemāk pieejamo komentāru sadaļu.

Izvēlieties saziņas metodi:

Hotels.com klientu atbalsts – zvanu centrs

Hotels.com klientu atbalsta zvanu centra tālruņa numurs: 1-800-346-8357.

Hotels.com zvanu centra darba laiks: 24/7.

Hotels.com klientu atbalsts – tīmekļa vietne

Klientu atbalsts, zināšanu centrs un pašapkalpošanās vietnē Hotels.com: noklikšķiniet šeit.

Hotels.com klientu atbalsts – e-pasts

Hotels.com klientu atbalsta e-pasta adrese: [email protected].

Hotels.com klientu atbalsts – tērzēšana

– Nav tērzēšanas atbalsta.

Hotels.com klientu atbalsts – Whatsapp

– Nav whatsapp atbalsta.

Hotels.com klientu atbalsts – facebook

– Nav facebook atbalsta.

Hotels.com klientu atbalsts – twitter

Hotels.com klientu atbalsta twitter saite: noklikšķiniet šeit.

Hotels.com klientu atbalsts – adrese

Hotels.com klientu atbalsta adrese: 10440 North Central Expressway, Suite 400, Dallas TX, 75231, United States.